Podział działki, wydzielenie działki

Pracownia Geodezyjna GEOLEX Sp. z o.o. wykonuje podziały nieruchomości (podziały działek)

 • podział działki w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami,
 • podział działki w oparciu i zgodność z warunkami zabudowy (w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego),
 • podział rolny (w przypadku braku planu, w przypadku położenia działki w terenach rolnych – wydzielana działka musi być większa niż 3000 m2),
 • niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Najczęściej spotykane podziały działek (podziały nieruchomości), czyli w jakim celu nasi Klienci dzielą działki:

 • Podział działki w celu wydzielenia działki budowlanej
 • Podział działki w celu wydzielenia działki niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego
 • Podział działki rolny (np. do sprzedaży części działki, do sporządzenia aktu notarialnego celem darowizny wydzielonej działki)
 • Podział działki do zniesienia współwłasności
 • Podział działki do celów sądowych
 • Podział działki pod poszerzenie drogi (w ramach specustawy drogowej)
 • Wydzielenie działki do sprzedaży
 • Wydzielenie działki drogowej – droga konieczna

Czy można wydzielić działkę mniejszą niż 3000 m2?

Często Nasi klienci słyszą, że nie można wydzielić działki mniejszej niż 3000 m2 – zwłaszcza gdy w gminie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Czasem rzeczywiście jest to niemożliwe ale w większości przypadków wydzielenie działki mniejszej niż 3000 m2, gdy Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego jest możliwe. Jeśli otrzymałeś informacje, że nie ma takiej możliwości – odezwij się do Nas – spróbujemy rozwiązać ten problem, znamy na to kilka sposobów.

Ile trwa procedura podziału działki?

Na termin realizacji podziału działki składają się prace i czynności realizowane przez różne instytucje i urzędy. Składowe tego czasu to m.in.:

 • zgłoszenie pracy geodezyjnej w Starostwie i przygotowanie dokumentów przez Starostwo
 • pozyskanie przez właściciela wypisu z ewidencji gruntów, odpisu z ksiąg wieczystych
 • wydanie warunków zabudowy przez Gminę (w niektórych gminach nawet ponad 3 miesiące)
 • wydanie zaświadczeń z planu zagospodarowania przestrzennego
 • analiza dokumentów przygotowanych przez Starostwo i Urzędy
 • zawiadomienie stron o czynnościach na gruncie (7 dni przed podjęciem czynności na gruncie, czas na dostarczenie korespondencji)
 • czynności pomiarowe na gruncie (np. pomiar stanu istniejącego na gruncie, odszukanie znaków granicznych na gruncie, spisanie protokółów z czynności na gruncie)
 • opiniowanie podziału przez Urząd Gminy (wydanie postanowienia i jego uprawomocnienie)
 • sporządzenie dokumentacji geodezyjnej
 • kontrola dokumentacji przez Starostwo i przyjęcie jej do zasobu powiatowego
 • wydanie decyzji zatwierdzającej podział i jej uprawomocnienie

Nie wszystkie te czynności występują w każdej z procedur podziałowych. W bardzo optymistycznym założeniu można określić minimalny czas wykonania podziału przez Geodetę na około 2 miesiące. Jeśli do potrzebnych czynności wejdzie większość wymienionych wyżej punktów czas podziału może trwać nawet 3-4 miesiące i więcej.

Jakie czynności wykonamy za Ciebie gdy zamówisz podział u Nas?

Gdy Klienci dzwonią i pytają o cenę usługi rzadko dociekają co wchodzi w jej zakres. Słysząc cenę o 100 zł czy 200 zł większą decydują się na tańszą usługę w konkurencyjnej firmie. W czasie wykonywania usługi, Klient dowiaduje się, że musi zakupić kopie mapy w urzędzie, wypełniać niezrozumiałe druki, napisać wniosek o wstępny projekt podziału, wniosek o wydanie decyzji lub później dopłacić pieniądze za wyznaczenie nowych znaków granicznych. Decydując się na usługę podziału większość tych spraw masz z głowy i w cenie. Sprawy, które możemy załatwić za Ciebie nie są Twoim zmartwieniem – nie tracisz niepotrzebnie czasu biegając od urzędu do urzędu. Co wchodzi w cenę naszej usługi:

 • zakup map do wstępnego projektu podziału,
 • sporządzenie wniosku do wstępnego projektu podziału oraz wstępny projektu podziału na mapie,
 • zakup odpisu z księgi wieczystej,
 • stabilizacja znakami granicznymi nowych punktów granicznych,
 • sporządzenie wniosku o zatwierdzenie podziału,
 • sporządzenie wniosku o wydanie wypisu / wyrysu na podzielone działki

Ile kosztuje podział działki?

Cena wykonania podziału działki zależna jest od trybu jego przeprowadzenia, ilości wydzielanych działek, lokalizacji i jest ustalana indywidualnie dla każdego zlecenia.

Chcesz podzielić działkę?

Przygotuj jej numer i nazwę miejscowości (obrębu ewidencyjnego), przydatna może być też informacja o numerze Księgi Wieczystej – zadzwoń do nas pod numer telefonu:

721-856-655 lub napisz na adres biuro@geolex.eu

Nasze pozostałe dane kontaktowe znajdziesz klikając w KONTAKT