Blog Post

Informacja o czasie realizacji prac

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem w dniu 20 marca 2020 r.  do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ( Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020  r.- Dz.U poz. 491)  i w nawiązaniu do ustawy  z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. poz. 568)  następują również ograniczenia w pracy urzędów, które wykonują weryfikacje prac geodezyjnych przekazywanych przez naszą Pracownię celem zewidencjonowania i uzyskania klauzul pozwalających na przekazanie Państwu wyników tych prac, m.in.:

  • map do celów projektowych
  • map z inwentaryzacji budynków
  • map z inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu
  • map podziału nieruchomości

W związku z powyższym realizacja zadań w Wydziałach Geodezji jest wydłużona jak i również odbiór dokumentów jest utrudniony – stąd też trudno jest nam udzielić precyzyjnych informacji na temat czasu procedowania opracowań.

Spotkania na gruncie mające na celu prace polegające na ustaleniu granic, wyznaczeniu punktów granicznych, spisania protokołów wymagających obecności stron są odwołane a nowe spotkania nie są planowane. Przyjmujemy natomiast zlecenia na takie prace, w miarę możliwości prowadzimy analizę dokumentów i pomiary, które nie wymagają obecności stron natomiast docelowe spotkania w większej grupie osób będą realizowane gdy tylko pozwoli na to sytuacja w kraju.

Prace w terenie, które możemy prowadzić bez udziału stron, np. mapy do celów projektowych, inwentaryzacje budynków i sieci uzbrojenia terenu, tyczenia budynków prowadzone są nadal z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności.

Zachęcamy Państwa do kontaktu mailowego pod adresem biuro@geolex.eu oraz telefonicznego pod numerem 721-856-655. W 99% przypadków wszystkie ustalenia niezbędne do realizacji możemy uzgodnić mailowo lub telefonicznie.

O otrzymaniu z urzędów dokumentacji przeznaczonych dla Państwa będziemy informować telefonicznie. Odbiór dokumentacji możliwy będzie po wcześniejszym ustaleniu mailowym lub telefonicznym w naszej siedzibie z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość w związku z przedłużającymi się terminami realizacji prac – również w stosunku do osób pracujących w urzędach, zajmujących się weryfikacją opracowań geodezyjnych.

Z poważaniem

Zarząd Spółki

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts