Inwentaryzacja przyłączy, uzbrojenia terenu

Inwentaryzacja przyłącza

Potrzebujesz wykonać mapę do obioru przyłącza?

Do obioru przyłącza przez zarządcę sieci czy tez do podpisania umowy o korzystania z przyłącza / danej sieci, będzie Ci potrzebna mapa z inwentaryzacji przyłącza. Taką usługę też znajdziesz w naszej ofercie.

Pracowania Geodezyjna GEOLEX Sp. z o.o. wykonuje następujące usługi:

 • inwentaryzacja przyłącza wodociągowego
 • inwentaryzacja przyłącza kanalizacji sanitarnej / kanalizacyjnego
 • inwentaryzacja przyłącza elektrycznego / elektroenergetycznego
 • inwentaryzacja przyłącza gazu / gazociągowego
 • inwentaryzacja przydomowej oczyszczalni ścieków
 • inwentaryzacja przyłącza telefonicznego
 • inwentaryzacja przyłącza światłowodowego
 • inwentaryzacja przyłącza ciepłowniczego
 • inwentaryzacja uzbrojenia terenu

Co otrzymam po wykonaniu usługi?

Po wykonaniu usługi inwentaryzacji przyłącza otrzymasz:

 • mapę z inwentaryzacji przyłącza
 • wykaz współrzędnych z pomiaru oraz szkic z pomiaru (o ile zażąda tego gestor sieci)

Jaki jest czas wykonania usługi inwentaryzacji przyłącza?

Od momentu, w którym zlecisz nam pracę do czasu otrzymania mapy z inwentaryzacji nie powinno upłynąć więcej niż 2-3 tygodnie. Czas realizacji zależny jest głównie od czasu przygotowania dokumentów przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz czasu kontroli dokumentacji po tym jak przekażemy ją do zaewidencjonowania.

O czym warto pamiętać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami powinno się dokonać pomiaru uzbrojenia terenu przed jego zasypaniem. Nawet jeśli o tym nie pamiętałeś – odezwij się do Nas!

Jesteś zainteresowany taką usługą?

Przygotuj numer działki, na której chcesz dokonać inwentaryzacji przyłącza, rodzaj przyłącza, nazwę miejscowości i skontaktuj się z nami drogą mailową lub zadzwoń po więcej szczegółów informacji:

721-856-655