Klasyfikacja gruntów, opinia o pochodzeniu gleb

Klasyfikacja gruntów

W naszej ofercie znajdą Państwo usługi związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów. Klasyfikator przeprowadzi dla Państwa klasyfikację:

  • gruntów zalesionych
  • gruntów zmeliorowanych (po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych)
  • gruntów, dla których zmieniło się użytkowanie
  • gruntów, które nie były wcześniej objęte klasyfikacją

Klasyfikacja gruntów wykonywana jest dla pojedynczych działek lub dla większych obszarów. Prace klasyfikatora obejmują m.in.:

  • analizę materiałów źródłowych,
  • określenie typów gleby oraz określenie klasy bonitacyjnej (wykonanie odkrywek),
  • sporządzenie mapy klasyfikacyjnej
  • sporządzenie Operatu Klasyfikacyjnego, który jest ewidencjonowany w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK)
  • pomiar użytków gruntowych (przy współudziale geodety)

Klasyfikację przeprowadza Starosta z urzędu albo na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków. We wniosku można wskazać klasyfikatora, którego Starosta upoważni do przeprowadzenia takiej klasyfikacji (pomagamy wypełniać wniosek). Procedurę klasyfikacyjną kończy wydanie decyzji klasyfikacyjnej (wydanie decyzji leży w kwestii Starosty).

Minimalny czas wykonania czynności klasyfikatora  wynosi około 1 miesiąca.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Opinia o pochodzeniu gruntów

Sporządzimy dla Państwa opinię o pochodzeniu gruntów (gleb). Więcej na ten temat pojawi się wkrótce.

Zapraszamy do skorzystania z oferty oraz skontaktowania się z nami.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *