Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych, czyli mapa aktualna

Mapa do celów projektowych jest zaktualizowaną (aktualną) mapą zasadniczą w obszarze opracowania, w którym ma odbyć się dana inwestycja. Na mapie architekt czy projektant lokalizuje projektowany budynek, sieci uzbrojenia, plan zagospodarowanie terenu lub inne obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę. W Starostwach powiatowych możesz zakupić mapę archiwalną – jej treść może znacznie odbiegać od tego co obecnie istnieje w terenie – zdarzają się też obszary, do których nie dotarł nigdy, żaden geodeta – nie ma na niej starych budynków, płotów, drzew czy wysokości terenu.

Geodeta w terenie, czyli aktualizacja mapy

Aktualizacja mapy zasadniczej odbywa się m.in. poprzez wywiad terenowy, pomiar elementów nie wykazanych do tej pory na mapie oraz wykazanie projektowanych obiektów, które zostały uzgodnione w ramach ZUD. Podczas wywiadu terenowego geodeta sprawdza czy elementy, które były wykazane na mapie nadal istnieją, usuwa już nie istniejące obiekty z mapy, mierzy elementy nowe oraz zmienione (np. płoty, studnie, przyłącza, określa wysokość terenu nad poziom morza). Sprawdzamy też czy obiekty do tej pory wykazane na mapie zostały prawidłowo pomierzone i przedstawione na mapie – metody pomiarów były kiedyś mniej dokładne, przez co nie zawsze rysunek mapy odzwierciedla dokładne położenie obiektów na mapie. Znaczna część map dostępnych w zasobach Starostw powstała metodą digitalizacja – w uproszczeniu – mapy narysowane ręcznie zostały odrysowane „komputerowo”. Stan map, zagięcie, przetarcia, brak możliwości idealnego wpasowania we współrzędne jak i też różny poziom dokładności kreślenia map ręcznych przeniósł się na jakość opracowania map cyfrowych. Zawsze sprawdzamy jakość takiej mapy archiwalnej i uwzględniamy to przy sporządzaniu mapy do celów projektowych.

Fragment mapy do celów projektowych - miasto Białobrzegi. ul. Rzemieślnicza. Wydruk z mapy numerycznej.
Mapa do celów projektowych – miasto Białobrzegi. ul. Rzemieślnicza – fragment wydruku z mapy numerycznej.

Mapa do celów projektowych jest niezbędna przy dokumentacji pozwolenia na budowę

Mapa do celów projektowych to jeden z pierwszych dokumentów, który jest niezbędny m.in przy rozpoczęciu i uzyskaniu pozwolenia na budowę domu. Czasem aktualna mapa wymagana jest również do zgłoszenia budowy. Mapa taka staje się później częścią projektu budowlanego. Mapy do projektu znajdują również zastosowanie przy projektowaniu zjazdów z dróg na posesję, przepustów czy pracach związanych z projektowaniem zagospodarowania działki.

Jakie mapy do celów projektowych sporządzamy głównie dla naszych Klientów?:

W Naszej ofercie znajdziesz następujące rodzaje map do projektu:

 • mapy do projektu budynku
 • mapy do projektu przyłącza wodociągowego
 • mapy do projektu przyłącza kanalizacji
 • mapy do projektu butli gazowej (zbiornika gazu)
 • mapy do projektu zjazdów
 • mapy do projektu przyłącza gazu
 • mapy do projektu przyłącza elektrycznego
 • mapy do projektu pod inwestycje liniowe (sieci kanalizacyjne, sieci wodociągowe, sieci gazowe)

Co otrzymam zamawiając mapę do projektu?

Decydując się na sporządzenie mapy do celów projektowych w Naszej firmie otrzymasz:

 • mapę do celów projektowych w formie papierowejskala 1:500 (zazwyczaj 5 egz.),
 • orientację w skali 1:10 000 w formie papierowej, przedstawiającą położenie działki na mapie topograficznej.

W bezpłatnej opcji możesz również otrzymać:

 • mapę w formie cyfrowej – format AutoCad / DWG / DXG z treścią mapy
 • mapę w formacie PDF podpisaną elektronicznie (podpisem kwalifikowanym)
 • skan mapy papierowej (niezależnie od formatu papieru – A4 / A3 / A2 / A1)

Pliki cyfrowe możemy przesłać od razu do Projektanta.

Ile trwa sporządzenie mapy do celów projektowych?

Czas sporządzenia mapy jest zależny od kilku spraw:

 • czasu pozyskania dokumentów ze Starostwa (dane archiwalne)
 • wielkości opracowania / powierzchni działki
 • czasu sporządzenia pomiaru i dokumentacji do Starostwa.
 • czasu kontroli dokumentacji przez Starostwo (kolejka do kontroli w Starostwach trwa od kilku dni do kilkunastu tygodni)

W obszarach jakich działamy czas kontroli dokumentacji jest na prawdę różny. Dla jednego z Naszych klientów udało się zrealizować pozyskanie danych archiwalnych, pomiar, dokumentację techniczną dotyczącą mapy i samą mapę w ciągu 2 dni roboczych!

Zazwyczaj sporządzenie mapy do celów projektowych (bez czynności wskazywania / ustalania granic) to czas około 2-3 tygodni – niestety w niektórych Starostwach czas oczekiwania na kontrole dokumentacji wydłuża się nawet do miesiąca czy dwóch.

Jak przyśpieszyć prace projektowe?

Zdarza się, że niektóre inwestycje i projekty nie mogą czekać a urzędowe terminy ciężko jest przeskoczyć – dokumentacja musi odleżeć swoje w kolejce do kontroli. Możemy przyśpieszyć proces projektowania gdy mapa czeka na kontrolę w Starostwie, na dwa sposoby:

 1. Przekazanie mapy roboczej przed przyjęciem jej do zasobu ODGiK – dzięki temu Projektant, może opracować wstępne koncepcje, sprawdzić czy projekt, który kupisz „zmieści się” na działce. W ramach dodatkowych prac, taką roboczą mapę możemy dostarczyć nawet tego samego dnia, w którym wykonaliśmy pomiar.
 2. Pomiar z drona / ortofotomapa z drona gdy zależy Ci na czasie, możemy praktycznie z dnia na dzień wykonać ortofotomapę działki, na której planujesz inwestycje. Dokładna ortofotoamapa, na której 1 piksel może odpowiadać 1 cm (GSD 1 cm/piksel) w terenie może dostarczyć Ci o wiele więcej informacji niż mapa do celów projektowych lub być idealnym jej uzupełnieniem.

Zostań naszym stałym Klientem!

Dla Klientów zamawiających u nas mapy do celów projektowych przewidujemy upusty na późniejsze prace geodezyjne związane z wyznaczeniem (tyczeniem) tych obiektów a także na inwentaryzacje powykonwacze (mapy z inwentaryzacji).

Ile kosztuje mapa do projektu?

Mapa do celów projektowych do 1 ha opracowania ma swoją przybliżoną stawkę, w której skalkulowane jest pozyskanie danych ze Starostwa, pomiar w terenie i sporządzenie dokumentacji ale zazwyczaj, żadna z map nie mieści się w obszarze 1 ha. Na mapie powinno znaleźć się uzbrojenie terenu, które przyda się przy projektowaniu przyłączy. Musi być też pokazany dostęp do drogi publicznej, czasem potrzebne jest też położenie budynków na działkach sąsiednich – np. w celu pokazania istniejącej linii zabudowy. Wpływ na cenę ma też położenie działki, zurbanizowanie terenu i jego położenie – dlatego też ceny ustalamy indywidualnie, jesteśmy też otwarci na ich negocjacje. Nie wiemy czy nasze mapy to najtańsze mapy do projektu ale wiemy, że są rzetelnie sporządzone a nasz klient w cenie może dostać więcej niż myśli!

Dla dużych obszarów, powyżej kilku hektarów oferujemy atrakcyjne ceny uzależnione od powierzchni opracowania, celu inwestycji oraz zainwestowania terenu – a wszystko to w krótkim terminie realizacji. W ramach dodatkowego opracowania, do każdej z działki możemy wykonać ortofotomapę lub zdjęcie lotnicze.

Jeśli jesteś zdecydowany lub masz pytania

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Jesteś zainteresowany taką usługą? Przygotuj numer działki, nazwę miejscowości, powiedz jakim celom ma służyć mapa i skontaktuj się z nami drogą mailową lub zadzwoń po więcej szczegółowych informacji:

721-856-655