Wyznaczenie budynku (tyczenie budynku)

Geodeta – pierwszy na budowie

Pierwszą czynnością poprzedzającą rozpoczęcie prac budowlanych związanych z budową budynku jest geodezyjne wytyczenie budynku (wyznaczenie budynku) na działce. Zgodnie z projektem zagospodarowania działki (projektem zagospodarowania terenu) i w oparciu o dane dotyczące granic działek pozyskanych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej geodeta dokonuje wyznaczenia budynku na działce. 

W zależności od uzgodnień z Inwestorem / Kierownikiem budowy lub majstrem budowy dokonujemy:

 • wyznaczenia punktów załamania budynku (naroży budynku z uwzględnieniem ocieplenia lub bez ocieplenia) – markowanie ich palikami drewnianymi
 • wyznaczenia przedłużenia krawędzi ścian budynku na ławach ciesielskich
 • wyznaczenia punktów przecięcia osi budynku z markowaniem ich palikami drewnianymi
 • wyznaczenia osi budynku na ławach ciesielskich
 • wyznaczenia poziomu „0” (zero budynku)

Ile trwa czynność wyznaczenia budynku na działce?

Czas samego wyznaczenia budynku na działce zależny jest od jego skomplikowania, elementów wybranych do wyznaczenia a także sprawności ekipy budowlanej, która przygotowuje ławy ciesielskie – wyznaczenie budynku o niezbyt skomplikowanym kształcie zajmuje od godziny do dwóch.

Geodezyjne wytyczenie budynku – Białobrzegi – zespół GEOLEX w akcji 🙂

Jednak cały proces prowadzący do samej czynności jest znacznie dłuższy i obejmuje m.in:

 • zgłoszenie pracy geodezyjnej dotyczącej wyznaczenia budynku do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nie wymagane od dnia 31 lipca 2020 (Prawo Geodezyjne i Kartograficzne)
 • pozyskanie informacji o granicach działek z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem prawidłowego usytuowania budynku na działce
 • ustalenie z Majstrem budowy / Kierownikiem budowy / Inwestorem elementów, które podlegać będą wyznaczeniu
 • opracowanie danych do wyznaczenia (obliczenie współrzędnych budynku na działce, opracowanie plików do wyznaczenia)
 • opracowanie szkiców tyczenia, obliczenie miar kontrolnych

Wyznaczyliśmy już mnóstwo budynków, jesteśmy doświadczonym zespołem – dlatego możemy być gotowi do wytyczenia Twojego budynku w ciągu 1 dnia od otrzymania niezbędnych dokumentów!

No właśnie – dokumenty i informacje, które są niezbędne do wyznaczenia…

Czego potrzebuje geodeta do wyznaczenia budynku?

Zanim zaczniemy tyczenie potrzebujemy zarówno dokumentów jak i informacji na temat Twojej budowy.

 1. Uzgodnienie z Majstrem/ Kierownikiem budowy jakie elementy ma wyznaczyć (osie, krawędź budynku bez ocieplenia, krawędź budynku z ociepleniem). To bardzo ważna sprawa – jeśli wyznaczymy osie to właśnie one będą bazą, od której będzie domierzał wszystkie elementy. Jeśli wyznaczamy krawędzie ścian lub obrys po ociepleniu wtedy zmienia się sposób domierzania elementów konstrukcyjnych – standardowo wyznaczamy osie budynku – murarz musi koniecznie wiedzieć, jaki element został wyznaczony.
 2. Projekt zagospodarowania działki (projekt zagospodarowania terenu) – czyli mapa do projektu z budynkiem wrysowanym przez Projektanta – jest zatwierdzona część projektu budowlanego bądź zgłoszenia budowy.
 3. Rzut fundamentów – rysunek przedstawiający rozmieszczenie fundamentów.
 4. Rzut parteru (rzut przyziemia) – rysunek przedstawiający rzut kondygnacji parteru – rozmieszczenie ścian nośnych i działowych względem osi budynku, szerokości ścian i grubość ocieplenia.

Jakich formalności powinien dokonać Inwestor?

Pierwsza rzecz jest jasna – inwestor musi posiadać projekt budowlany zatwierdzony prawomocną decyzją (czyli pozwolenie na budowę) lub zgłoszenie budowy – no ale to jeszcze nie wszystko. Aby rozpocząć budowę Inwestor powinien mieć wybranego kierownika budowy,  z odpowiednimi uprawnieniami, który podejmie się kierowania budową a także musi poinformować Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) o terminie rozpoczęcia robót budowlanych na działce. Na obecną chwilę PINB należy zawiadomić 1 dzień przed rozpoczęciem robót budowlanych. Teoretycznie dopiero po tym terminie, można rozpocząć czynności na budowie – a pierwszą czynnością jest wytyczenie budynku.

Jakie dokumenty otrzymam po wyznaczeniu budynku?

Po wyznaczeniu budynku Inwestor otrzymuje:

 • szkic tyczenia budynku opieczętowany przez geodetę, który jest dokumentem potwierdzającym czynność wyznaczenia obiektu na działce, sposób wyznaczenia (np. informacja jakie elementy zostały wytyczone)
 • wpis do dziennika budowy potwierdzający, że budynek został wyznaczony zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (działki)

Szkic tyczenia i wpis do dziennika budowy to niezbędny początek procesu budowy – elementy te są sprawdzane przy odbiorze budynku lub w czasie ewentualnej kontroli na budowie.

Szkic tyczenia budynku
Fragment szkicu tyczenia opracowanego przez Geodetę na podstawie PZT oraz rzutów budynku

 

Ile kosztuje wytyczenie budynku na działce?

Cena wyznaczenia budynku na działce zależna jest od jego skomplikowania jak i elementów, które zostaną wskazane do wyznaczenia – każdy projekt wyceniany jest indywidualnie.

W cenę tyczenia zawsze wliczony jest koszt pozyskania dokumentów z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej (o ile będą potrzebne), obliczenie projektu do wyznaczenia, sporządzenie szkicu tyczenia, wpis do dziennika budowy, paliki drewniane oraz dojazd na miejsce budowy – no i oczywiście sama czynność wyznaczenia budynku na działce.

Już na Twojej działce, w cenie tyczenia wykonujemy zawsze:

 • wyznaczenie punktu „0” budynku – czyli wskazujemy teoretyczny poziom podłogi w budynku.
 • wyznaczenie osi budynku na ławach deskowych lub wyznaczenie przecięcia się osi / krawędzi ścian / krawędzi ocieplenia (w miejscu przecięcia się osi / krawędzi ścian / krawędzi ocieplenia wbijamy palik)

Dla klientów, którzy zamówili u nas wcześniej mapę do projektu lub zdecydują się na inwentaryzacje przewidujemy upusty cenowe.

Dlaczego wytyczenie budynku jest ważne?

A może nawet najważniejsze? Po pierwsze – jest prawnie wymagane do rozpoczęcia budowy, dokumentacja z tyczenia oraz wpis do dziennika budowy jest niezbędne do obioru budynku.

Po drugie – budynek musi być wyznaczony zgodnie z projektem zagospodarowania działki, który jest częścią pozwolenia na budowę. Miary od granic określone przez projektanta do posadowienia budynku muszą zostać zachowane, podobnie jak wymiary budynku – jest to kontrolowane przy odbiorze budynku. Jeśli budynek zostanie wyznaczony niezgodnie z projektem, nastąpi zbliżenie do granicy, przekroczenie linii dopuszczalnej zabudowy może skutkować to dodatkowymi kosztami niewspółmiernymi do kosztów wyznaczenia budynku (np. koszt sporządzenia projektu zamiennego, kary z nadzoru budowlanego a nawet nakaz rozbiórki).

Wytyczenie osi budynku na ławach deskowych – dlaczego naszym zdaniem to najlepsze rozwiązanie?

Na budowie dzieją się różne rzeczy – jeżdżą mniejsze lub większe samochody, koparki, składowany jest piasek, kręcą się ludzie. Jeśli zdecydują się Państwo np. na tycznie osi budynku na palikach (czyli w miejscu przecięcia się osi konstrukcyjnych budynku wbijany jest drewniany palik) to taki pali może zostać naruszony już po wyznaczeniu. Może zostać przypadkowo kopnięty przez przechodzącą osobę, najechany przez ciężarówkę, koparkę. Jeśli nikt tego nie zauważy, może nastąpić sytuacja, w której ściany nie będą równoległe / prostopadłe do siebie, nie będą zachowane kąty proste, itd. Zdarzały się również sytuacje, gdzie wyznaczone paliki – czasem nawet wszystkie – zgarniała koparka, zdejmująca warstwę humusu na działce. Czynność trzeba było powtarzać a Inwestor musiał raz jeszcze zapłacić za tyczenie – nikt nie lubi dodatkowych wydatków.

Wyznaczenie (wytyczenie) budynku – osie konstrukcyjne na ławach deskowych widoczne za tachimetrem

Wykonując tyczenie na ławach deskowych mamy większy poziom bezpieczeństwa i kontroli elementów na budowie. Ławy deskowe ekipy budowlane wbijają zazwyczaj w bezpiecznej odległości od wykopu – tak aby nie zostały uszkodzone przy pracach związanych z wykopami pod fundamenty. Ława deskowa, która jest oddalona od wykopu to również mniejsze ryzyko uszkodzenia przez koparkę, betoniarkę czy samochód z dostawą materiałów budowlanych.

Dzięki gwoździom wbitym w ławy, murarz może w każdej chwili rozciągnąć żyłkę/sznurek pomiędzy ławami i poznać położenie osi budynku a następnie umiejscowić ścianę zgodnie z projektem. Jest to rozwiązanie stosowane przez większość ekip budowalnych.

Najczęściej tyczenie takie wykonywane jest w obecności ekipy budowlanej. Umawiamy się na konkretną godzinę, wskazujemy zgrubnie gdzie znajdują się osie budynku, ekipa budowlana wbija ławy deskowe tak aby swoim położeniem nie przeszkadzały w pracach budowlanych a następnie wyznaczamy przedłużenia osi na ławach deskowych – zalecamy aby korzystać z tego rozwiązania.

Dlaczego warto wybrać Nas do wykonania tyczenia budynku?

 • Mamy ogromne doświadczenie w wyznaczeniu (tyczeniu) budynków – za nami prawie 300 wyznaczonych budynków i zadowolonych klientów.
 • Tyczenie wykonujemy tachimetrem robotycznym wysokiej klasy (Trimble) – dzięki zautomatyzowanej pracy możemy wyznaczyć budynek szybko i dokładnie
 • Tachimetr robotyczny pozwala unikać omyłek ludzkich przy tyczeniu w terenie, które mogą się zdarzyć przy tyczeniu zwykłym tachimetrem.
 • Działamy tak szybko jak tego potrzebujesz – wiedza i umiejętności pozwalają nam na przygotowanie tyczenia nawet tego samego dnia, w którym otrzymamy projekt.
 • Nie jest dla Nas problemem tyczenie osi na ławach deskowych – możemy zaznaczyć oś budynku na ławie deskowej przed chwilą wbitej w ziemię przez Murarza – nie ma dla Nas znaczenia czy ława deskowa będzie oddalona od obrysu budynku o metr, dwa czy pięć – nie każdy z Wykonawców prac geodezyjnych może to zagwarantować.
 • Nie wyznaczamy osi budynku na ławach deskowych za pomocą GPS ponieważ nie jest to dokładna metoda wyznaczenia i nie gwarantuje, że osie Twojego budynku będą miały kąty proste. Dostawcy systemów pozycjonowania GPS deklarują dokładności o wartości 3 cm w poziomie – milimetry w tej technice pomiarowej (GPS RTK) są zatem niemożliwe do uzyskania.
 • Jeżeli zajdzie taka potrzeba – możemy na bieżąco kontrolować lub ustawiać ławy deskowe na poziomie budynku – to też znaczne ułatwienie dla ekipy budowlanej.
Wyznaczenie budynku na ławach deskowych
Tyczenie budynku – w tle ławy deskowe, na pierwszym planie tachimetr robotyczny Trimble S7 – Białobrzegi

Zainteresowany wyznaczeniem budynku? Skontaktuj się z Nami! Zadzwoń pod numer 721-856-655 lub napisz maila na adres biuro@geolex.eu

Jeśli zdecydujesz się na kontakt mailowy możesz dołączyć do maila skan projektu zagospodarowania działki, rzutu fundamentów i skan rzutu parteru – dzięki temu otrzymasz rzetelną wycenę wytyczenia budynku.